|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

That which does not destroy us makes us stronger.
- Friedrich Nietzsche

 
 
 
 


Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie

Ten dyplom potwierdza, że zdający rozumie podstawowe zwroty i wyrażenia z życia codziennego związane z sytuacjami dotyczącymi podstawowych potrzeb i czynności (rutyna dnia, zakupy, szkoła, rodzina, praca) i potrafi ich właściwie używać.

Egzaminowany otrzymuje teksty, odpowiedzi ze wszystkich segmentów egzaminu zaznacza na osobnym arkuszu (hoja de respuestas).

Egzamin składa się z następujących części:

  • Czytanie ze zrozumieniem (comprensión de lectura) (60 minut), słuchanie ze zrozumieniem (comprensión auditiva) (35 minut).
  • Pisanie (expresión e interacción escrita) (50 minut), mówienie (expresión e interacción orales) (15 minut).

OMÓWIENIE:

Czytanie ze zrozumieniem (comprensión de lectura) (60 minut) - test wielokrotnego wyboru na podstawie kilku tekstów informacyjnych, wyselekcjonowanie informacji z tekstu na podstawie serii pytań. Teksty dotyczą życia codziennego, zawierają normy, instrukcje i opisy, jakie można spotkać np. w sklepach, środkach komunikacji miejskiej, urzędach.
Segment czytania ze zrozumieniem obejmuje 5 zadań z koniecznością odpowiedzi na 30 pytań. Pierwsza część to 10 bardzo krótkich tekstów stanowiących zaczerpnięte z prasy i życia codziennego ogłoszenia i komunikaty. Należy dopasować je do 7 stwierdzeń i wypowiedzi znajdujących się poniżej, pamiętając, że 3 z nich pozostaną bez odpowiedników.

Przykłady tekstów:

A. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Se comunica a los vecinos de la calle Alarcón que el próximo lunes 15 se cortará el agua de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Disculpen las molestias

B. ZAPATERÍA LEMA
No se permite la entrada de animales en este establecimiento.

C. VIAJES ÁGUILA
Excursión a Soria el domingo 11 de octubre
Precio: 26€ Salida: 8:30hrs. Llegada: 21hrs.
Más información: de 9hrs. a 12hrs.
Teléfono: 91 400 00 00

D. ¡ATENCIÓN! RECIÉN PINTADA
PASEN POR LA OTRA PUERTA
DISCULPEN LAS MOLESTIAS

E. PARKING SAN JUAN
RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
Introduzca su tarjeta de identidad.

F. CALMAVOX
Recomendado para las infecciones de garganta que producen dolor.
No tomar más de 4 al día.

G. Experto informático Reparaciones a domicilio.
Ordenadores, impresoras, programación. Precios increíbles

H. SUPERMERCADOS ALBA
¡No te lo pierdas! Cientos de productos frescos con descuentos increíbles durante toda esta semana.

I. BANCO BVBV
Se recuerda a los clientes que el pago en efectivo de facturas es de 8:30 a 12hrs, entre los días 10 y 20 de cada mes.

J. Mermelada La casera
Conservar en el frigorífico. Consumir preferentemente antes del 25 de noviembre de 2010.

Stwierdzenia, do których należy dopasować komunikaty:
1. Estos días la gente puede ahorrar H
2. Informan por la mañana.
3. Solo la utilizan las personas que trabajan aquí.
4. Es necesario controlar la cantidad.
5. Pueden usarla por la noche.
6. Debe estar en frío.
7. Deben entrar por otro lugar.

* * *
W kolejnym zadaniu należy uważnie przeczytać tekst i odpowiedzieć na 5 poniższych pytań, wybierając odpowiedź A, B lub C i pamiętając, że tylko jedna z odpowiedzi jest poprawna.

Oto przykładowy tekst:
¿Qué tal te va todo? Espero que estés bien. Ayer vi a tu hermano y me dijo que estuviste de vacaciones en Argentina. Seguro que hiciste muchas fotos. Yo he estado en la casa de mis padres en el pueblo y he descansado mucho. Pero bueno, te escribo porque tengo que contarte algo muy importante ¡Me he comprado una casa nueva! Es un chalet precioso. Te va a encantar. Está un poco lejos de la ciudad, pero delante hay una parada de autobús que me lleva al centro. De momento me he traído todos mis muebles, pero poco a poco quiero comprar otros. Lo que más me gusta es que tiene un jardín bastante grande donde pueden jugar los niños, y esta primavera quiero poner una piscina. Hace ya días que quiero hacer una cena para enseñaros mi casa a todos los del grupo. Este fin de semana estoy muy ocupada, pero he decidido hacerla el próximo martes a las 21:30. ¿Puedes venir? Había pensado hacerla en el jardín, pero parece que va a llover, así que mejor cenamos en el salón.
No tenéis que traer nada, yo me ocupo de todo. No cocino demasiado bien, pero mi madre me va a ayudar un poco. Os espero a ti y a tu marido. ¡Ah! y dile a tu hermana que si quiere puede venir también. ¡No te olvides de traer las fotos de Argentina! Seguro que tienes muchas cosas que contarnos de tu viaje.
Te adjunto un mapa con la dirección y las indicaciones para llegar. Si tienes algún problema, llámame al móvil.
Un beso, Patricia

Odpowiedzi:
Patricia escribe a Celia para...
a) contarle su viaje a Argentina.
b) invitarla a su casa.
c) pedirle ayuda en la cocina

Poprawna jest odpowiedź B - Patrycja pisze do Celii, by zaprosić ją do swojego nowego domu.

* * *
W kolejnym zadaniu również należy przeczytać krótkie teksty informacyjne i na ich podstawie odpowiedzieć na 6 pytań, wybierając odpowiedź A, B lub C.
Następnie należy przeczytać 10 kolejnych tekstów, np. krótkich ogłoszeń z ofertami pracy. Należy dopasować 6 ogłoszeń do znajdujących się poniżej 6 stwierdzeń, które je określają, pamiętając, że 4 z ogłoszeń nie mają odpowiedników.
Segment ten kończy tekst o charakterze informacyjnym. Po jego przeczytaniu należy odpowiedzieć na 5 pytań, wybierając odpowiedź A, B lub C i pamiętając, że tylko jedna z odpowiedzi jest poprawna.

* * * * *
Słuchanie ze zrozumieniem (comprensión auditiva) (35 minut) - ta część egzaminu polega na dwukrotnym wysłuchaniu krótkich komunikatów informacyjnych lub reklamowych (np. radiowych). Dotyczyć mogą np. aktualnych wydarzeń kulturalnych lub sportowych, ofert specjalnych itp. Informacje te wypowiedziane są powoli i wyraźnie. Egzaminowany ma za zadanie zrozumieć sens wypowiedzi i odszukać informacje w tekście na podstawie serii pytań, na które musi odpowiedzieć, wybierając do każdego pytania odpowiedź A, B lub C.
Ta część obejmuje 5 zadań; w sumie należy odpowiedzieć na 30 pytań.

Przykładowy komunikat (podczas egzaminu jedynie go słychać):
Te presentamos el nuevo Niko B53, un teléfono móvil de última generación. Te permite realizar todo tipo de funciones. No se vende en tiendas. Si llamas al teléfono 902 33 44 43 puedes tener el Niko B53 por solo 150€. Además, si eres una de las 100 primeras llamadas te regalaremos la conexión a Internet durante el primer mes

Jedno z pytań po wysłuchaniu tekstu (poprawna jest odpowiedź A):
Puedes comprar el nuevo Niko B53...
a) llamando por teléfono.
b) en cualquier tienda.
c) a través de Internet.

Następnie po wysłuchaniu kolejnego tekstu o charakterze informacyjnym, np. na temat wydarzenia kulturalnego lub sportowego, należy odpowiedzieć na kolejne pytania, wybierając 1poprawną odpowiedź z 3 podanych. Każdy tekst osoba egzaminowana usłyszy dwukrotnie. Kolejne zadania zawierają krótkie fragmenty rozmów dotyczących codziennych sytuacji, np. telefonicznej rezerwacji stolika w restauracji czy pokoju w hotelu, po usłyszeniu których należy wybrać prawidłowe odpowiedzi z 3 podanych do każdego pytania.

* * * * *
Pisanie (expresión e interacción escrita) (50 minut) - zdający musi wykazać się znajomością słownictwa z zakresu życia codziennego dotyczącego upodobań, rutyny dnia, słów i zwrotów przydatnych np. podczas wizyty na poczcie, robienia rezerwacji, umawiania spotkania lub wizyty, opisu obiektów lub osób.
W pierwszej części należy wypełnić brakujące miejsca w podanym tekście (formularz, kwestionariusz, ankieta), opierając się na rysunkach lub informacjach podanych do tego zagadnienia. Należy to zrobić tak, by tekst stanowił logiczna i poprawną całość. Następnie osoba egzaminowana powinna zredagować krótki tekst (70-80 słów) na podany temat, np. wiadomość, tekst pocztówki, zaproszenie, list do znajomego, oraz napisać tekst (70-80 słów) na podstawie otrzymanego materiału graficznego (fotografie, ilustracje, mapy, wykresy) na podany temat, np. sprawozdanie z podróży, moja praca, mój przyjaciel.

* * *
Mówienie (expresión e interacción orales) (15 minut) - egzaminowany ma za zadanie wygłoszenie trwającego 3-5 minut monologu na wybrany temat dotyczący sytuacji z życia codziennego. Dla ułatwienia otrzymuje dwie opcje tematyczne i wykres z pytaniami, które ułatwią przygotowanie wypowiedzi. Przykładowe pytania: Jak często oglądasz telewizję? Jakie programy lubisz? Jaki jest twój ulubiony film lub program itp. Kolejny etap to przeprowadzenie krótkiej rozmowy na temat obejrzanej fotografii obrazującej scenę z życia codziennego, np. środki transportu, zakupy, spędzanie wolnego czasu. Następnie należy przeprowadzić krótką rozmowę z egzaminatorem. Powinna ona mieć formę scenki rodzajowej, rozmowy dotyczącej fotografii z poprzedniego zadania, np. rozmowy w sklepie ze sprzedawcą, rezerwacji biletu itp. Ostatnia część to krótka rozmowa z egzaminatorem na wybrany przez niego temat dotyczący codziennych sytuacji, np. rozmowa w sekretariacie szkoły językowej.
Na przygotowanie 2 pierwszych zadań egzaminowany ma do dyspozycji 15 minut i może przygotować odpowiedź w formie pisemnej. W trakcie odpowiedzi może się wspomagać notatkami, ale nie czytać.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 70% w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę "apto".

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)