|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

When a thing is funny, search it carefully for a hidden truth.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienie

Ten dyplom potwierdza, że zdający jest w stanie poradzić sobie, używając podstawowego języka, w sytuacjach komunikacyjnych i codziennych, dotyczących podstawowych potrzeb albo bardzo powszednich tematów. Egzaminowany otrzymuje teksty, a odpowiedzi ze wszystkich segmentów egzaminu zaznacza na osobnym arkuszu (hoja de respuestas).

Egzamin składa się z następujących części:

  • Czytanie ze zrozumieniem (prueba de comprensión de lectura) (45 minut), słuchanie ze zrozumieniem (prueba de comprensión auditiva) (20 minut).
  • Pisanie (25 minut), mówienie (pruebas de expresión e interacción escritas y orales) (15 minut).

OMÓWIENIE:

Segment czytania ze zrozumieniem obejmuje 4 zadania, w których należy odpowiedzieć na 25 pytań. Oto przykładowy tekst:

Hola, Pedro:
El curso acaba la próxima semana y tengo muchos planes para este verano: en julio voy a trabajar en una piscina, porque quiero ganar dinero para viajar en moto al norte de España con Marta en agosto. Primero, queremos ir a San Sebastián; vamos a bañarnos en la playa de La Concha. Después vamos a ir a Bilbao para conocer el Museo Guggenheim. Tengo todo preparado: maleta, ropa de baño, mapa..., pero mañana necesito comprar una cámara de fotos porque quiero tener recuerdos del viaje. Tengo un verano muy ocupado. Y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Viajas con Luis? ¿Te quedas en Madrid?
Cuéntame. Un abrazo,
Ángela


Należy uważnie przeczytać tekst i odpowiedzieć na 5 poniższych pytań, wybierając odpowiedź A, B, C lub D i pamiętając, że tylko jedna z odpowiedzi jest poprawna, np.:

1. Ángela escribe una postal sobre:
a. su trabajo de verano en España.
b. sus estudios en España.
c. su viaje a España en verano.
d. su curso de español en San Sebastián.
Poprawna jest odpowiedź C - Marta opisuje swoją letnią podróż po Hiszpanii.

* * *
Kolejne zadanie to zapiski dotyczące codziennych zadań, które należy dopasować do opisów sytuacji. Należy pamiętać, że 3 z nich nie mają odpowiedników i pozostaną bez odpowiadających im opisów (w tym przypadku będą to notki B, H, J), pozostałe należy przyporządkować do odpowiadających im sytuacji, np.:

Hablar por teléfono con la familia = Llamar a mi hermana esta tarde a las 18 h

A. Llamar a mi hermana esta tarde a las 18.00h
B. Concierto de Juanes el sábado 22
C. Comprar billete a Barcelona
D. Comprar leche, pan y café
E. Cine, miércoles a las 20.10
F. Jugar al tenis con Lola, sábado
G. Dentista a las 10:00, martes
H. Llamar al hotel para pedir habitación
I. Cambiar dinero
J. Escribir un correo electrónico a mamá


Odpowiedzi:
1. Hablar por teléfono con la familia.      A
2. Ir al supermercado.
3. Ir a la estación.
4. Ir al médico.
5. Ver una película.
6. Hacer deporte.
7. Ir al banco.


* * *
Kolejne zadanie polega na uważnym przeczytaniu krótkich tekstów, np. ogłoszeń dotyczących wynajmu mieszkań, a następnie połączeniu ich z krótkimi wypowiedziami poniżej. Tak jak w poprzednim zadaniu 3 teksty pozostaną bez odpowiedników. By przygotować się do tego typu zadań, warto przejrzeć w prasie lub internecie prawdziwe ogłoszenia i zapoznać się ze słownictwem stosowanym w tego typu sytuacjach.

Przykład:
ALICANTE
Se alquila
Piso exterior: tranquilo, 6a planta, 2 dormitorios, baño, piscina privada y garaje. 600 euros por quincena, de junio a septiembre.


Należy połączyć z wypowiedzią:
Buscamos unas vacaciones en una ciudad con playa y con buen tiempo.

* * *
Kolejne zadanie także bazuje na ogłoszeniach z prasy. Może np. dotyczyć informacji na temat oferty turystycznej lub kulturalno-rozrywkowej, programu kin, klubów i teatrów, ich godzin otwarcia, cen biletów, organizowanych wystaw czy festiwali. Po przeczytaniu ogłoszeń należy uzupełnić podany tekst, opierając się na informacjach zawartych w przeczytanych ogłoszeniach.

* * *
Kolejny etap to słuchanie ze zrozumieniem (comprensión auditiva) - Po usłyszeniu 5 bardzo krótkich dialogów należy zaznaczyć poprawne odpowiedzi w podanym teście wyboru (A, B , C lub D). Są to krótkie rozmowy dotyczące codziennych, prostych czynności (zakupy, posiłki, rozkład dnia, dni tygodnia itp.), sposobu spędzania wolnego czasu (sport, spotkania ze znajomymi). W ten sposób należy odpowiedzieć na 25 pytań, pamiętając, że poprawna jest tylko jedna odpowiedź.

Odpowiedzi podane są w formie zdjęć lub rysunków.

Przykład dialogu:
A: ¿Mama, que vamos a cenar esta noche?
B: ¡Ensalada para todos!


Pytanie:
¿Que van a cenar esta noche?

Na podanych rysunkach znajdują się:
A. kanapka
B. zupa
C. hot-dog
D. sałatka

Poprawna odpowiedź to D.

* * * * *
Druga część egzaminu to pisanie (25 minut) oraz mówienie (Prueba de expresión e interacción escritas y orales) (15 minut).

W części pierwszej należy uzupełnić podany formularz, arkusz osobowy, ankietę lub druk. Informacje mogą być fikcyjne, ale całość musi być logiczna. Następnie należy napisać samodzielnie krótki tekst (20-30 słów) na podany temat. Może to być np. ogłoszenie na temat mieszkania, które chcemy wynająć, lub oferty wakacyjnej proponowanej przez biuro podróży. Należy pamiętać, by zamieścić opis oferty, cenę itp. Ważna jest również poprawność gramatyczna i ortograficzna napisanego tekstu.

Ostatni etap stanowi część ustna. Należy zacząć od przedstawienia się, podając swoje imię, nazwisko, wiek, narodowość, wykształcenie, zawód itp. (1-2 minuty). Następnie należy wybrać jeden z kilku tematów dotyczących życia codziennego (np. praca, studia, czas wolny, posiłki itp.), opowiedzieć o nim (2-3 minuty) oraz przeprowadzić krótką rozmowę (2-3 minuty) z egzaminującym na wybrany temat. Na przygotowanie 2 pierwszych wypowiedzi egzaminowany ma 15 minut. Ostatnią część stanowi dialog z egzaminatorem na podstawie oglądanych ilustracji dotyczących codziennych czynności, np. picia kawy, spaceru, wizyty w muzeum itp.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 70% w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę "apto".

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)