|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Own stupidity, people used to call experience.
- Oscar Wilde

 
 
 
 


Egzaminy DELE

Większości z nas Hiszpania kojarzy się z muzyką i tańcem flamenco, korridą, słońcem, umiłowaniem zabawy i żywiołowym charakterem jej mieszkańców. Jednak kultura, tradycja i historia tego kraju są bardzo bogate, zróżnicowane i niejednolite. Ogromna różnorodność, bogactwo kulturalne, przyroda, klimat, wspaniała architektura, wyjątkowa, pełna smaków i zapachów kuchnia oraz ciekawi ludzie - wszystko to sprawia, że naprawdę warto poznać Hiszpanię i uczyć się tego wspaniałego języka, którym posługiwali się Miguel Cervantes, Álvaro de Saavedra Cerón, Francisco Goya, Diego Velazquez, El Greco czy Pablo Picasso.

Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) należy do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Wywodzi się ze średniowiecznego języka kastylijskiego i nadal bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (baskijskiego, katolońskiego, galicyjskiego).

Dlaczego warto uczyć się hiszpańskiego?

Jest on trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. Posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, a liczba ludzi na świecie mówiących tym językiem przekracza pół miliarda.

Jest językiem urzędowym następujących krajów: Argentyny, Boliwii, Chile, Dominikany, Ekwadoru, Gwatemali, Gwinei Równikowej, Hiszpanii, Hondurasu, Kolumbii, Kostaryki, Kuby, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru, Salwadoru, Urugwaju, Wenezuela. Jest również jednym z języków urzędowych ONZ, Unii Europejskiej, UNESCO, Unii Afrykańskiej, Organizacji Państw Amerykańskich oraz Wspólnego Rynku Południa (Mercosur). Hiszpański ma też wielu użytkowników w takich krajach jak Brazylia, Andora, Antyle Holenderskie, Belize, Filipiny, Izrael, Kanada, Maroko, Stany Zjednoczone (Arizona, Floryda, Kalifornia, Nevada, Nowy Jork, Teksas), Trynidad i Tobago, używa się go także na Gibraltarze i w Saharze Zachodniej.

Jeśli chcemy zweryfikować poziom znajomości języka lub potwierdzić nasze umiejętności, warto uzyskać odpowiedni certyfikat językowy. Dyplomy DELE są jedynymi oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako obcego na określonych poziomach. Uznawane są w skali międzynarodowej przez firmy państwowe i prywatne, izby handlowe oraz uczelnie publiczne i prywatne. Otwierają drzwi zagranicznych uczelni, pomagają zdobyć pracę w międzynarodowych korporacjach i firmach współpracujących z zagranicą.

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli dyplom z hiszpańskiego jako języka obcego. Egzaminy DELE są egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa, instytucja publiczna o profilu kulturalnym stworzona w 1991 roku, zależna od hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma na celu promocję i nauczanie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury Hiszpanii, Hispanoameryki i krajów hiszpańskojęzycznych.

Dyplomy DELE uznawane są za dokumenty wystarczające do potwierdzenia znajomości języka w celach zawodowych bądź naukowych na obszarze Hiszpanii, Europy i wielu państw świata (tych, z którymi Hiszpania zawarła umowy dwustronne w zakresie edukacji). Na terenie Hiszpanii zwalniają ich posiadacza od konieczności jakiejkolwiek weryfikacji poziomu znajomosci języka hiszpańskiego w chwili podjęcia nauki w Hiszpanii lub nostryfikacji dylomów zagranicznych. Dyplom DELE intermedio umożliwia zapisanie się na wyższe poziomy nauki w Escuela Oficial de Idiomas (Oficjalna Szkoła Języków), a DELE intermedio lub DELE superior zwalniają ich posiadaczy od konieczności weryfikacji poziomu znajomości języka hiszpańskiego w konkursach na stanowiska pracy w administracji publicznej.

Dyplomy DELE wystawiane są przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii. Stanowią potwierdzenie znajomości języka oraz umożliwiają awanas zawodowy i naukowy.

Ważność dyplomów DELE jest bezterminowa i nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu czy odnawiania ich ważności. Nie ma także potrzeby zdawania kolejnych stopni, można przystąpić do każdego poziomu bez wcześniejszego zaliczenia poprzedniego stopnia, nie jest także wymagane ukończenie wcześniejszego kursu przygotowującego. Zalecane jest jednak zapoznanie się z systemem przeprowadzenia egzaminów i z materiałami egzaminacyjnymi z lat poprzednich, które znaleźć można na stronie http://diplomas.cervantes.es/informacion/modelos_examen_audios.html.
Są to przykładowe testy ze wszystkich etapów z lat ubiegłych wraz z rozwiązaniami, materiałem z próby polegającej na słuchaniu ze zrozumieniem oraz zagadnieniami poruszanymi podczas rozmowy. Dzięki tym materiałom potencjalny zdający może się zapoznać z formułą egzaminu, stopniem trudności kolejnych poziomów, porównać je i zdecydować, do którego z nich chce się przygotować lub jest zdecydowany przystąpić. Można także znaleźć na rynku wydawniczym pozycje książkowe z testami i zadaniami przygotowującymi do kolejnych stopni egzaminu DELE.

Zapisy na kursy przygotowujące i przeprowadzane egzaminy realizowane są wyłącznie przez akredytowane ośrodki egzaminacyjne. W przypadku każdego z poziomów o zdaniu egzaminu decyduje ocena końcowa APTO (ZDATNY) lub NO APTO (NIEZDATNY). Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy zaliczyć każdy z segmentów egzaminu, a niezaliczenie nawet jednego z nich przekreśla szansę na pozytywną ocenę końcową.
W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

         Diploma A1,
         Diploma A2 (od 2010 roku),
         Diploma B1 (Inicial),
         Diploma B2 (Intermedio),
         Diploma C1 (od 2010 roku),
         Nuevo Diploma C2 (poprzednio C2 Superior).

Dyplomy A1 i A2 to certyfikaty na poziomie bardzo podstawowym, stanowią raczej punkt wyjścia, element motywujący do dalszej nauki języka i zdobywania kolejnych poziomów. Dyplomy te potwierdzają umiejętność użycia podstawowego języka w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących bazowych potrzeb albo bardzo powszednich tematów, a także reagowania na zadawane pytania, przekazywania informacji o sobie i swoim życiu oraz porozumiewania się z rozmówcami, gdy mówią powoli i wyraźnie, ułatwiając zrozumienie.

Dyplom B1 określany jako inicial (podstawowy) w środowisku pracy świadczy o znajomości języka hiszpańskiego na poziomie niewymagającym podejmowania decyzji. Określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym zrozumieć podstawowe informacje zawarte w przekazie werbalnym lub w tekście dotyczącym tematów znanych lub związanych z miejscem pracy, nauki, życiem codziennym. Znajomość języka na tym poziomie pozwala radzić sobie w różnych sytuacjach i kontekstach. Umożliwia także tworzenie prostych tekstów na znane tematy, takie jak: osobiste zainteresowania, opis doświadczeń życiowych, wydarzeń, życzeń, planów, aspiracji oraz wyrażanie opinii.

Dyplom B2 Intermedio (średnio zaawansowany) to poziom najcześciej wymagany lub dobrze widziany w ofertach o pracę, podczas udziału w konferencjach, spotkaniach naukowych, tam gdzie wymagana jest znajomość hiszpańskiego. Potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji w warunkach niewymagających specjalistycznego słownictwa, na poziomie, który osiąga się po uzyskaniu wykształcenia średniego (preuniwersyteckiego). W środowisku zawodowym świadczy o możliwości stosowania języka hiszpańskiego w znanych sytuacjach i kontekstach, przy realizacji rutynowych zadań z pewną dozą autonomii, chociaż w pewnych okolicznościach może być potrzebna pomoc native speakera.

Dyplom C1 określa znajomości języka hiszpańskiego wyższy niż zaawansowany. Potwierdza rozumienie dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również umiejętność rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń, wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznego wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu. Określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na płynne rozumienie zróżnicowanych tekstów i przekazów, wyciąganie wniosków, ocenianie postaw i intencji, swobodne formułowanie myśli, w sposób spontaniczny i bez wysiłku. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia wypowiadanie się w sposób elastyczny i efektywny, tworzenie spójnych tekstów o poprawnej strukturze.

Dyplom C2 (wcześniej nazywany C2 Superior) określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się w każdej sytuacji oraz potwierdza pełne zrozumienie wszystkich elementów przekazu werbalnego lub teksów pisanych, niezależnie od rozmiarów, złożoności, stopnia abstrakcji, znajomości tematu, zróżnicowania językowego i potrzeby wyciągania wniosków. Poziom ten pozwala także na spontaniczne wyrażanie myśli z dużą biegłością oraz precyzją gramatyczną i semantyczną, swobodną komunikację zarówno w środowisku akademickim, jak i zawodowym o dużym stopniu specjalizacji i złożoności. Jest certyfikatem najbardziej cenionym zarówno przez zdających, jak i przez instytucje, firmy, ośrodki naukowe, które poszukują pracowników lub studentów ze znajomością języka hiszpańskiego.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)