|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The man who does not believe in anything, afraid of everything.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Goethe-Zertifikat C1

Egzamin ten odpowiada piątemu poziomowi (C1) w sześciostopniowej skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osoby legitymujące się zdaniem tego egzaminu posługują się językiem niemieckim w stopniu bardzo zaawansowanym. Potrafią zrozumieć bez trudu dłuższe reportaże i audycje radiowe oraz złożone wypowiedzi. Rozumieją szeroki zakres tekstów pisanych, w tym dłuższe i złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje. Wypowiadają się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany, dobierając słownictwo adekwatnie do odbiorcy tekstu. Formułują płynne i spontaniczne wypowiedzi ustne, potrafią wyrazić swoje zdanie, powiedzieć dokładnie, o czym myślą i jakie mają poglądy.

Egzamin składa się z pisemnego egzaminu grupowego oraz ustnego egzaminu przeprowadzanego w parach lub indywidualnie. Egzamin pisemny trwa 190 min i obejmuje:
a) czytanie ze zrozumieniem - 70 min,
b) słuchanie ze zrozumieniem - 40 min,
c) pisanie - 80 min.

Egzamin ustny przeprowadzany jest z reguły w parach, w wyjątkowych przypadkach możliwe jest także przeprowadzenie egzaminu indywidualnego. Egzamin ustny w parach trwa ok. 15 min, egzamin indywidualny - ok. 10 min. Zarówno w przypadku egzaminu w parach, jak i egzaminu zdawanego przez jedną osobę, na przygotowanie się do egzaminu ustnego zdający mają 15 min czasu.

Cena egzaminu: 510 PLN (obowiązuje od stycznia 2012 r.).

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)