|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The man who does not believe in anything, afraid of everything.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Egzamin odpowiada piątemu stopniowi (C1) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut, Deutscher Industrie-und Handelskammertag (DIHK) i Carl Duisberg Centren (CDC) i jest przez te trzy instytucje współtworzony. Egzamin Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) jest wysoko ceniony przez pracodawców, jako świadectwo bardzo zaawansowanej znajomości niemieckiego języka fachowego.
Osoby, które przystępują do tego egzaminu, potrafią zrozumieć kompleksowe, ustne i pisemne informacje w języku niemieckim oraz wyrażać kompetentnie w formie ustnej i pisemnej swoje opinie w dziedzinach zawodowych i gospodarczych. Rozumieją wypowiedzi ustne i teksty pisane w języku fachowym z dziedziny gospodarczej. Wypowiadają się w sposób poprawny językowo, zróżnicowany i odpowiedni w danym kontekście komunikacyjnym, a także prowadzą poprawnie korespondencję zawodową.

Egzamin składa się z części pisemnej, trwającej 180 min. i ustnej trwającej 20 min.
Część pisemna obejmuje:
a) czytanie artykułów z prasy, w których przedstawiana jest jakaś firma, koncepcja firmy lub korespondencja wewnętrzna w firmie i rozwiązywanie zadań odnoszących się do tych tekstów i symulujących realistyczne sytuacje,
b) uzupełnianie brakujących wyrażeń fachowych jednym spośród kilku podanych w prospektach firmowych, katalogach i ogłoszeniach,
c) słuchanie audycji radiowej i rozmowy telefonicznej oraz rozwiązywanie zadań związanych z nimi,
d) zredagowanie listu intencyjnego, zaproszenia, notatki dla prasy lub zapytania w reakcji na autentyczny tekst.

Egzamin ustny polega na przedstawieniu się w kontekście zawodowym, zaprezentowaniu firmy/instytucji i argumentowaniu w trakcie rozmowy.

Cena egzaminu: 677 PLN (obowiązuje od stycznia 2012 r.).

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)