|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Live imperfection is better than dead masterpiece...
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Egzamin ten odpowiada pierwszemu poziomowi sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Przeznaczony jest dla młodzieży pomiędzy 12 a 16 rokiem życia. Zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego. Kandydat przystępujący do tego egzaminu potrafi formułować proste wypowiedzi, pytania, prośby w sytuacjach życia codziennego. Rozumie wypowiedzi innych, np. krótkie komunikaty radiowe, wiadomości przekazywane przez telefon, krótkie rozmowy z innymi osobami, np. pytania o godzinę, drogę, numer telefonu itp. Czyta ze zrozumieniem krótkie komunikaty prasowe, ogłoszenia, listy, opisy, życzenia itp. Osoba przystępująca do tego egzaminu potrafi też napisać kilka zdań o sobie, przedstawić się i powiedzieć coś na swój temat.

Egzamin ten składa się z następujących obowiązkowych części: pisemnego egzaminu grupowego oraz ustnego egzaminu grupowego. Egzamin pisemny trwa 60 min. i obejmuje: słuchanie - ok. 20 min., czytanie 20 min., pisanie 20 min. Egzamin ustny trwa 20 min. i przeprowadzany jest w grupach liczących maksymalnie 6 uczestników. Zdający nie dostają czasu na przygotowanie się.

Cena egzaminu: 80PLN (obowiązuje od 01.2012 r.).

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)