|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The tongue is mightier than the sword.
- Euripides

 
 
 
 


Instytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)

Instytut Goethego jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec, utworzonym w roku 1951. Swoją nazwę zawdzięcza nazwisku wybitnego niemieckiego poety, Johanna Wolfganga von Goethego. Główną przesłanką do powstania tego instytutu było krzewienie kultury i popularyzacja języka niemieckiego oraz kreowanie nowego, pozytywnego wizerunku Niemiec w świecie po II wojnie światowej. Placówka ta, ze swoją siedzibą w Monachium, nadzoruje obecnie działalność 136 instytutów partnerskich i 11 biur kontaktowych w 92 krajach.

Z historii instytutu
W pierwszych latach istnienia działalność instytutu skupiała się głównie na szkoleniach dla nauczycieli języka niemieckiego w innych krajach. Z czasem jednak instytut rozszerzył zakres swojej działalności i zaczął pełnić rolę ośrodka wymiany kulturalnej z zagranicą. Przełom nastąpił w latach 70-tych, za rządów kanclerza Willego Brandta, kiedy to międzynarodowa współpraca kulturalna stała się trzecim filarem niemieckiej polityki zagranicznej i zarazem podstawą działalności instytutu.
Po okresie transformacji politycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Goethego otworzył tam wiele swoich oddziałów. Pierwszy ośrodek powstał jeszcze w roku 1988 w Budapeszcie. W Polsce pierwszy Instytut Goethego podjął swą działalność w 1990 roku w Warszawie, a dwa lata później otwarto Instytut Goethego w Krakowie. Podstawą utworzenia obu placówek była umowa pomiędzy rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku.

Zakres działalności instytutu
Działalność instytutu obejmuje szerokie spektrum aktywności, począwszy od popularyzacji języka niemieckiego za granicą, poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, aż po szeroko pojętą informację, dotyczącą życia kulturalnego, społecznego i politycznego Niemiec.
We wszystkich ośrodkach partnerskich na całym świecie regularnie oferowane są kursy języka niemieckiego, po ukończeniu których można zdawać egzamin certyfikacyjny. Instytut Goethego oferuje też kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego za granicą. Współpracuje z różnymi instytucjami, doszkalającymi nauczycieli języka niemieckiego, np. ze stowarzyszeniami nauczycieli języka niemieckiego czy wydziałami germanistyki na wyższych uczelniach. Rozpowszechnia naukę języka niemieckiego w szkołach i przedszkolach.
Rozwój i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, zwłaszcza w dziedzinie architektury, sztuk plastycznych, wzornictwa i mody, literatury, muzyki, filmu, teatru, tańca i wystaw jest równie ważnym elementem działalności Instytutu Goethego. W ramach partnerskiej wymiany kulturalnej organizowane są różnego rodzaju imprezy oraz spotkania kulturalno-edukacyjne.
Bardzo istotnym elementem wchodzącym w zakres działalności instytutu jest dostarczanie wiedzy i dostęp do wszelkich informacji dotyczących współczesnych Niemiec. Wiele ośrodków posiada biblioteki, w których - poza możliwością wypożyczenia książek, płyt CD czy filmów - można również skorzystać z Internetu. W ofercie bibliotek są także aktualne gazety i czasopisma niemieckojęzyczne.

W Polsce Instytut Goethego reprezentowany jest przez dwa Instytuty: w Warszawie i w Krakowie.

Działalność Instytutu Goethego w Warszawie obejmuje swym zasięgiem 10 województw: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, lubelskie.
Instytut Goethego w Krakowie obejmuje swoim działaniem 6 województw na południu Polski: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, śląskie i opolskie.
Do grona instytucji partnerskich Instytutu Goethego należą biblioteki niemieckojęzyczne, medioteki, towarzystwa kulturalne oraz autoryzowane Centra Egzaminacyjne.

Centra Egzaminacyjne oferują kursy językowe i egzaminy zgodne ze standardami Instytutu Goethego. W Polsce uprawnienia do przeprowadzania tych egzaminów ma 15 ośrodków partnerskich oraz Instytuty Goethego w Warszawie i w Krakowie. Ucząc się w Instytucie Goethego lub w jednym z Centrów Egzaminacyjnych można mieć pewność, że nie tylko doskonale opanujemy język niemiecki, ale również, że to, czego się nauczymy, ściśle odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym. Certyfikat Instytutu Goethego jest prestiżowym i honorowanym na całym świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego.

Instytut Goethego, jako ośrodek nadrzędny, ustala, kieruje i ma nadzór merytoryczny nad egzaminami przeprowadzanymi przez podległe mu Centra Egzaminacyjne. Dysponuje szeroką paletą egzaminów z języka niemieckiego w zależności od stopnia zaawansowania językowego i potrzeb kandydatów. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego wyróżnia się sześć poziomów biegłości językowej oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 - największej.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)