|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

This teaches us that someone does not mean that we learn.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Gdzie i jak uczyć się języka migowego

Loading the player...


Obecnie języka migowego można się uczyć (w zależności od potrzeb) według następujących programów szkoleniowych:

1. Poziom nauczycielski. Prowadzony jest na czterech stopniach (N-1, N-2, N-3, N-4), na każdym przewidziano 105 godzin nauki. Słuchacze, którzy ukończyli najwyższy poziom, przyswajają około 2000 znaków. Program jest przygotowany dla nauczycieli, którzy chcą pracować w szkołach dla dzieci z wadą słuchu. Kursy prowadzą oddziały Polskiego Związku Głuchych (PZG) oraz Katolicka Misja Dla Niesłyszących (KMDN).

2. Kurs Służb Społecznych. Prowadzony jest na trzech stopniach: KSS-1, KSS-2 oraz KSS-3. Każdy stopień to 60 godzin nauki. Absolwenci, którzy ukończyli wszystkie trzy poziomy, przyswajają około 1200 znaków języka migowego. Jest to najpopularniejszy kurs prowadzony przez oddziały PZG oraz KMDN. W ramach tego kursu szkolą się głównie urzędnicy.

3. Wykładowca języka migowego. Kurs prowadzony jest na trzech poziomach: W-1 i W-2 i W-3. Każdy liczy 105 godzin nauki. Szkolenia prowadzą PZG oraz KMDN. Kurs przeznaczony jest dla wykwalifikowanych tłumaczy.

4. Certyfikowany tłumacz języka migowego. System certyfikacji dotyczący poziomów znajomości języka migowego T-1 oraz T-2. Absolwenci zdają egzaminy państwowe zgodne z rozporządzeniem zapisanym w Dzienniku Ustaw. Uprawnienie przyznaje jedynie Polski Związek Głuchych, zapewniając sobie monopol w tym zakresie. Inne organizacje prowadzące szkolenia z języka migowego liczą na to, że z chwilą wejścia w życie ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania w komunikowaniu się sytuacja ta ulegnie zmianie. Pole do popisu w tym zakresie będzie miała Rada Języka Migowego - organ, który zostanie powołany na mocy ustawy.

5. E - Edukator. Najwyższe kwalifikacje edukacyjne nadawane przez PZG. Absolwenci mają szczególne uprawnienia, mogą na przykład zasiadać w komisjach egzaminacyjnych bądź prowadzić szkolenia na wszystkich stopniach.

Wszystkie szkolenia prowadzone przez Polski Związek Głuchych oparte są na autorskim programie prof. Szczepankowskiego, który opracował System Językowo-Migowy (SJM), a więc słuchacze nabywają tam wiedzę głównie w tym zakresie.

Egzaminy odbywają się w Centrum Edukacji Języka Migowego w Warszawie.

Egzamin na poziomie N sprawdza znajomość znaków wraz z końcówkami fleksyjnymi (w odmianach) oraz umiejętność komunikowania się, polegającą na prowadzeniu rozmów na różne tematy w języku migowym. Temat rozmowy zostaje określony przez egzaminatora.

Egzamin KSS sprawdza znajomość znaków oraz komunikację.
Egzamin na poziomie T składa się z trzech części:
1. czystość znaków - dokładne odwzorowanie danego znaku z uwzględnieniem jego trzech głównych parametrów: układu, ruchu i lokalizacji,
2. komunikacja z niesłyszącymi,
3. tłumaczenie czytanego tekstu.

Nie tylko PZG

Kursy i szkolenia z języka migowego odbywają się nie tylko w oddziałach Polskiego Związku Głuchych. Prowadzą je także inne organizacje posiadające odpowiednie uprawnienia. Te liczące się w Polsce to między innymi: Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST", Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON" z Poznania, portal Migam.pl, serwis Publiczni.pl, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego czy Katolicka Misja dla Niesłyszących.

Jednostki te uczą według własnych programów i wydają własne dyplomy oraz certyfikaty, na przykład towarzystwa "GEST" i "TON" czy Migam.pl prowadzą następujące kursy: E (Elementarny), D (Doskonalący), Z (Zaawansowany), Z-1 (Zaawansowany 1. stopnia), Z-2 (Zaawansowany 2. stopnia). Na każdym z kursów przewidziano 60 godzin nauki oraz przyswojenie 500 znaków z uwzględnieniem zarówno PJM, jak i SJM.

Są to szkolenia komunikacyjne, w których po poziomie "Z" towarzystwa "GEST" i "TON" przyznają kwalifikacje tłumacza języka migowego. Na egzamin składają się wiedza z zakresu znajomości znaków, surdopedagogika (pedagogika ludzi niesłyszących), komunikacja i rozumienie zarówno w Polskim Języku Migowym (PJM), jak i w Systemie Językowo-Migowym (SJM).

Towarzystwo "GEST" prowadzi także kurs W (Wykładowca). Obejmuje on 105 godzin nauki. Jest to szkolenie wykładowców/trenerów obejmujące głównie metodykę nauczania oraz dokładną analizę języka migowego. Elementy egzaminu to dobra znajomość języka migowego, metodyka, elementy andragogiki (nauczanie osób dorosłych), surdopedagogiki oraz zarządzania grupą.

Towarzystwo "GEST" w swoich podręcznikach dla słuchaczy wprowadziło po raz pierwszy (oprócz znaków SJM) elementy polskiego języka migowego. Niektóre znaki określone są zarówno w PJM, jak i SJM. W tym ostatnim na przykład wyraz "dlaczego" miga się dwoma znakami: "dla" i "czego". Natomiast w PJM jest to jeden znak, który miga się uderzeniem o siebie odpowiednio ułożonych dłoni - ten znak jest znacznie częściej używany przez osoby niesłyszące.

Obecnie trudno przewidzieć, czy w języku migowym zostaną wprowadzone egzaminy według kwalifikacji europejskiej w skali od A1 do C2. Na Uniwersytecie Warszawskim częściowo wprowadzono taki system egzaminów. Pozostaje pytanie, czy inne uczelnie w kraju wdrożą standardy europejskie w pełnym zakresie. Znawcy przedmiotu mają jednak wiele wątpliwości w tej kwestii. Jednocześnie oczekują udostępnienia zakresu programowego, obawiając się kontynuacji dotychczasowego monopolu PZG na nauczanie języka migowego.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 1 ]

stanben  ::  2013-11-03  19:53

Odnośnie do cytatu : "W tym ostatnim na przykład wyraz "dlaczego" miga się dwoma znakami: "dla" i "czego". Natomiast w PJM jest to jeden znak, który miga się uderzeniem o siebie odpowiednio ułożonych dłoni : To pomyłka niekompetentnej osoby, która dokonała wpisu. SJM "dlaczego" to "dla" i "czego" żart!!! Sprawdzcie słownik K. Hendzla!!!

 
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)