|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

That which does not destroy us makes us stronger.
- Friedrich Nietzsche

 
 
 
 


Głusi swój język mają

W połowie września 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się. Niektóre przepisy już weszły w życie, jednak większość zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 roku. Dla głuchych moralnym zwycięstwem jest to, że język migowy został uznany za pełnoprawny środek komunikowania się, czyli za ... język.

Najważniejsze zmiany
Ustawa daje osobie niesłyszącej, niedosłyszącej czy głuchoniewidomej prawo do skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w urzędach, sądach, placówkach służby zdrowia, policji i straży pożarnej.
Jako środki komunikowania się dopuszczone zostały zarówno Polski Język Migowy, jak i System Językowo-Migowy. Można także korzystać ze Sposobów Komunikacji Osób Głuchoniewidomych (SKOGN), np. w postaci alfabetu Lorma, a także SMS, MMS, maili, itd.
Chęć skorzystania z tłumacza należy zgłosić najpóźniej na trzy dni przed terminem wizyty w urzędzie, z wyjątkiem sytuacji nagłej. Osoba niepełnosprawna nie będzie ponosić żadnych kosztów. Usługa jest bezpłatna. Wszelkie koszty wynikające z zatrudnienia tłumacza poniesie instytucja realizująca usługę. W zgłoszeniu należy podać, jaki sposób komunikowania się danej osobie odpowiada najbardziej.
Tłumaczem może także zostać osoba, którą niesłyszący przyprowadzi ze sobą. Urzędnicy nie będą sprawdzać, czy posiada ona odpowiednie uprawnienia. Osoba taka powinna od urzędu otrzymać wynagrodzenie za wykonaną usługę.
Ustawa o języku migowym powołuje Radę Języka Migowego, której skład zostanie ustalony w przyszłym roku. Będzie ona organem doradczym ministra odpowiedzialnego za sprawy społeczne.
W Radzie Języka Migowego zasiądą m.in. osoby wybrane przez środowisko niesłyszących, znające problemy osób z wadą słuchu oraz język migowy.
- Nie chcielibyśmy, aby jedna organizacja zmonopolizowała ten rynek - powiedział po uchwaleniu Ustawy Jarosław Duda, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - Mamy wiele instytucji funkcjonujących w tym obszarze, ale nie chciałbym, aby tylko jedna wskazywała tłumaczy i mówiła, jak ich szkolić. Po to właśnie ma powstać Rada Języka Migowego.
Minister Duda nie powiedział tego wprost, jednak można domniemywać, że miał na myśli Polski Związek Głuchych.

Punkt zaczepienia
Choć przed wejściem w życie Ustawa była szeroko konsultowana, nie wszystkie kwestie doczekały się w niej uregulowania. Jak w wielu innych sytuacjach, tak i tu na przeszkodzie stanął obniżony budżet. Z wielu rzeczy trzeba było zrezygnować, co oczywiście natychmiast zauważyły osoby zainteresowane tym tematem.
Marzena Kitłowska-Kurpiel, logopeda i tłumaczka języka migowego w Trójmieście, dostrzega np., że w Ustawie nic nie mówi się o kształceniu dzieci i młodzieży z wadami słuchu. Nie będzie w szkołach przedmiotu: język migowy. A przecież wiele osób na to liczyło.
Niezałatwiona pozostaje także sprawa studentów niesłyszących. Wielu osobom wydaje się, że wszyscy głusi potrafią czytać z ruchu warg. To nieprawda. Osobom niesłyszącym nie zawsze uda się tego nauczyć. Poza tym wystarczy, że wykładowca odwróci na chwilę głowę, stanie w innym świetle i już przestanie być rozumiany. A nawet jeśli wszystko idzie dobrze i osoba nauczająca wyraźnie artykułuje głoski, to i tak czytanie z ruchu warg wymaga bardzo natężonej uwagi i po mniej więcej 30 minutach staje się zbyt męczące.
Wyjściem dla niesłyszącego studenta jest tłumacz, jednak wziąwszy pod uwagę, że ta osoba musi być do dyspozycji przez określony czas i w określonych godzinach - sytuacja staje się mało komfortowa. Należy także pamiętać, że tłumaczenie akademickich wykładów wymaga pewnych umiejętności innej natury. Tłumacz musi dobrze orientować się w tym, co ma przetłumaczyć.
Jeden ze znanych w Polsce tłumaczy języka migowego opowiada, że kiedyś zamożni rodzice niesłyszącego studenta zaproponowali mu za tłumaczenie wykładów bajońską wprost sumę. Zrezygnował, i to wcale nie dlatego, że pieniądze nie były mu potrzebne. Po prostu niesłyszący chłopak studiował informatykę, a w tej dziedzinie tłumacz nie orientował się zbyt dobrze.
Nawet ci, którzy krytykują Ustawę, zgodnie twierdzą jednak, że samo wejście jej w życie to już duży sukces i początek został zrobiony.
- Ustawa nie jest idealna, lecz najważniejsze, że mamy punkt wyjścia do dalszych działań, tj. nowelizacji innych przepisów, aby w pełni dostosować prawa osób niesłyszących w naszym kraju do zaleceń formułowanych np. przez Unię Europejską - mówi Maciej Węgrzynowski, niesłyszący z województwa pomorskiego.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)