|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Live imperfection is better than dead masterpiece...
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

"Ucz, ucz, ucz się polskiego, na łatwe i na trudne dni, cóż, cóż, cóż w tym jest złego? Co złego to nie my, co złego to nie my" - to słowa zapomnianej już piosenki Agnieszki Osieckiej.

      Język polski, chociaż bardzo trudny dla cudzoziemców, zdobywa coraz większą popularność na świecie. Kto uczy się języka polskiego jako obcego? Przede wszystkim Polacy, którzy w wyniku zmian politycznych zaszłych po II wojnie światowej zostali wbrew swej woli i chęci odcięci od ojczyzny - oraz ich potomkowie. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się wówczas ci, których los i historia skazały na życie w Związku Radzieckim. Przez wiele lat nie mogli się przyznać do swojej narodowości, byli wyśmiewani i poniżani. Niektórym udało się zachować język polski jako "domowy", ale presja wywierana na dzieci i młodzież była tak silna, że wiele młodych osób wstydziło się przyznać do polskości, uważając ją za coś gorszego. Sytuację taką opisał już Stefan Żeromski w "Syzyfowych pracach", więc nie będę się nad nią rozwodziła. W roku 1989, po upadku komunizmu, Polacy na Wschodzie nareszcie odzyskali swobodę i zaczęli masowo uczyć się języka polskiego. Na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Estonii, w dalekim Kazachstanie, a nawet w Armenii powstały szkoły polskie, organizowano kursy dla dorosłych i zdarzało się, że w jednej ławce zasiadała babcia z wnukiem, by uczyć się polskiego.
      Dugą grupą są Polacy, którzy pozostali na Zachodzie. Oni oczywiście żyli w zupełnie innych warunkach, ale ich dzieci (nie mówiąc o wnukach) z reguły nie posługiwały się językiem polskim. Dzisiaj uczą się polskiego nie tylko ze względów sentymentalnych, ale również praktycznych. Niektórzy, wykorzystując powiązania rodzinne, chcą studiować lub założyć biznes w Polsce, inni pragną służyć w dyplomacji, jeszcze inni zakochali się w Polsce lub w Polce... motywy są różne.
      Trzecia grupa to cudzoziemcy, bez polskich korzeni, którym język polski jest z różnych względów potrzebny w pracy, w biznesie, w życiu prywatnym oraz ci, którzy, raz zetknąwszy się z kulturą polską, tak się zafascynowali nią, że zupełnie bezinteresownie chcą ją poznać.

Kto może zdawać egzamin certyfikatowy? Cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego po raz pierwszy odbyły się w 2004 roku. Organizowane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającą przy Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie. W roku 2008 egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego poddane zostały audytowi ALTE (The Association of Language Testers in Europe), potwierdzającemu zgodność egzaminów z języka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy.
Egzaminy przeprowadzane są na poziomach:
B1 - podstawowym,
B2 - średnim ogólnym,
C2 - zaawansowanym.
Do egzaminu na poziomie B1 i B2 można przystąpić po ukończeniu 16 lat, żeby zdawać egzamin na poziomie C2 trzeba mieć skończonych 18 lat.
Egzamin sprawdza następujące kompetencje:
a) rozumienie ze słuchu,
b) poprawność gramatyczną,
c) rozumienie tekstu pisanego,
d) pisanie,
e) mówienie.

Części A i C są oceniane głównie na podstawie testu wyboru, część B na podstawie poprawności tworzonych form gramatycznych. Część D sprawdza dwóch przeszkolonych egzaminatorów, biorąc pod uwagę treść, długość, formę i kompozycję wypracowania, poprawność gramatyczną, dobór słownictwa, styl, ortografię i interpunkcję. W części ustnej odpowiedzi słucha dwóch egzaminatorów, punktując (niezależnie od siebie) długość wypowiedzi, poprawność gramatyczną, słownictwo, styl, poprawność fonetyczną i płynność wypowiedzi.
Maksymalny wynik egzaminu to 200 punktów. Za wypowiedź pisemną i ustną można dostać po 20 punktów, resztę punktów zbiera się za części testowe. Jeżeli ktoś nie zda egzaminu (wynik poniżej 120 punktów) może przystąpić do niego ponownie po upływie roku.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim, niezależnie od tego, gdzie słuchacz uczył się języka polskiego, jakie były stosowane metody i programy nauczania. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Gdzie i jak można przygotować się do egzaminów?
Poza granicami kraju - w szkole polskiej. Maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Polsce, muszą zdać wcale niełatwy egzamin na poziomie B2. Przygotowują ich do tego zadania nauczyciele miejscowi i delegowani z Polski do pracy (ta ostatnia uwaga dotyczy szkół na Wschodzie). W kraju, przy ośrodkach uniwersyteckich, działają od dawna Szkoły Kultury i Języka Polskiego, które prowadzą również kursy wakacyjne. Poza tym każda uczelnia przyjmująca cudzoziemców oferuje im naukę na tzw. roku zerowym, gdzie uczą się języka, poznają kulturę i realia kraju, w którym będą żyć przez kilka najbliższych lat. Kursy języka polskiego dla obcokrajowców organizują też prywatne szkoły językowe. Można również uczyć się polskiego indywidualnie, zarówno w kraju jak i za granicą.

Gdzie można zdawać egzamin?
W Polsce - w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i innych miastach uniwersyteckich, poza granicami kraju praktycznie wszędzie, gdzie zbierze się grupa 20 osób chcących przystąpić do egzaminu. Członkowie Państwowej Komisji dojeżdżają wtedy do zdających. Z bardziej egzotycznych miast należy wymienić Tokio, Pekin, Seul czy Nowosybirsk.
Ceny egzaminu: poziom B1 - 60 €, B2 - 80 €, C2 - 100 €.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego są trudniejsze niż matura z języka polskiego zdawana obecnie przez uczniów szkół średnich w Polsce. Należy więc docenić samozaparcie cudzoziemców, powtarzających z niemałą trudnością: "Spadł bąk na strąk, a strąk mu pękł. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)