|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

A house without books is a house without windows.
- Horace Mann

 
 
 
 


Egzamin DL

DL (Diplôme de Langue Française) jest dyplomem potwierdzającym znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym (B2 według Europejskiego Systemu Biegłości Językowej). Kandydat powinien mieć opanowany język w stopniu ogólnym, rozumieć nawet złożone teksty, porozumiewać się bez problemu z francuskojęzycznymi rozmówcami, stosować słownictwo i struktury językowe adekwatne do danej sytuacji.

Egzamin składa się z pięciu części.
1. Rozumienie tekstu pisanego. Kandydat musi wykazać się zrozumieniem zarówno sensu całego tekstu, jak i niuansów znaczeniowych. Czas - 60 min.
2. Wypowiedź pisemna. Napisanie oficjalnego listu (30 min.) oraz rozprawki na podany temat (45 min.).
3. Gramatyka, struktury językowe i słownictwo - 45 min.
4. Rozumienie ze słuchu, podobnie jak w części pierwszej dotyczy zarówno zrozumienia sensu całości wypowiedzi jak i niuansów - 30 min.
5. Wypowiedź ustna - 30 min, w tym 15 min. na przygotowanie.

Łącznie ze wszystkich części egzaminu można uzyskać maksymalnie 150 punktów (po 30 z każdej części). Możliwe są trzy pozytywne oceny końcowe: bardzo dobry, dobry i dostateczny. Ocenę negatywną, nie zaliczającą egzaminu otrzymują osoby, które uzyskały łącznie mniej niż 75 punktów.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)