|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Literature is not from solving problems - it puts them.
- Witold Gombrowicz

 
 
 
 


Egzamin DFP

DFP (Diplômes de français professionnel) to zawodowe dyplomy z języka francuskiego potwierdzające kompetencje językowe w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Organizatorem jest Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa (Chambre de commerce et d'industrie de Paris - CCIP). Do egzaminów DFP może przystąpić każdy, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Kandydaci nie muszą przedstawiać żadnych wcześniejszych certyfikatów czy dyplomów. DFP ważny jest do końca życia.

Egzamin ogólny DFP przeprowadzany jest na dwóch poziomach zaawansowania odpowiadającym poziomom A2 i B1 programu Rady Europy CECRL czyli Europejskiego Systemu Biegłości Językowej.

Diplôme de Français Professionnel - DFP A2 potwierdza elementarną znajomość języka francuskiego w codziennym życiu i pracy zawodowej. Kandydat rozumie i potrafi się porozumieć w najbardziej podstawowych, rutynowych sytuacjach zawodowych, w sposób ograniczony i wyłącznie w znanym i przewidywanym kontekście.

Diplôme de français professionnel B1 DFP B1 - jest dyplomem poświadczającym znajomość języka na pewnym poziomie samodzielności. Kandydat potrafi porozumiewać się z użyciem ograniczonego słownictwa i prostych struktur gramatycznych, w znanych i przewidywalnych sytuacjach związanych z praca zawodową. Do DFP B1 przystępują zazwyczaj osoby zatrudnione lub starające się o pracę we francuskojęzycznych przedsiębiorstwach.

Egzaminy DFP A2 oraz DFP B1 składają się z czterech części, sprawdzających cztery podstawowe umiejętności językowe:
- Rozumienie tekstu pisanego,
- Wypracowanie,
- Rozumienie ze słuchu,
- Wypowiedź ustna.

DFP można także zdawać w dziedzinie biznesu na poziomach: DFP biznes poziom B2, DFP biznes poziom C1 oraz DFP biznes poziom C2. Do tego ostatniego wyjątkowo konieczne jest uzyskanie DFP biznes poziom C1.

Chętni do uzyskania dyplomu w konkretnych dziedzinach zawodowych mogą zdawać DFP specjalistyczne. Egzaminy poświadczają kwalifikacje zawodowe nabyte w języku ojczystym. Można zdawać następujące egzaminy DFP:
- DFP sekretariat na poziomach B1 i B2,
- DFP turystyka i hotelarstwo na poziomie B1,
- DFP nauka i technika na poziomie B1,
- DFP medycyna na poziomie B2,
- DFP prawo na poziomie B2.

Do DFP można przystępować wielokrotnie i bez ograniczeń w centrach organizacyjnych uznanych przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową. Ich listę w różnych krajach świata, w tym Polsce można znaleźć na stronie: www.fda.ccip.fr/examens/centres

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)