|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

When a thing is funny, search it carefully for a hidden truth.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzamin CEFP1 oraz CEFP2

CEFP1
Certyfikat praktycznej znajomości francuskiego (Certificat d'Etudes de Français Pratique 1) potwierdza opanowanie języka na poziomie podstawowym (A2 według Europejskiego Systemu Biegłości Językowej).

Kandydat powinien rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi rozmówcy, a także umieć przekazać wiadomości dotyczące własnej osoby, pracy czy rodziny. Nie powinno mu sprawiać problemu napisanie krótkich, prostych w treści tekstów.

Egzamin składa się z pięciu części:
1. Rozumienie tekstu pisanego - 30 min.
2. Wypowiedź pisemna, list na ok. 100 słów - 30 min.
3. Rozumienie ze słuchu - 30 min.
4. Wypowiedź ustna - indywidualna rozmowa z komisją egzaminacyjną - 10 min.
5. Znajomość reguł gramatycznych i struktur językowych - 20 min.

Egzamin ten określa praktyczną znajomość języka, a więc największy nacisk kładzie się tu na rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustną. Oceny z tych części stanowią aż 55 procent oceny łącznej. Możliwe do uzyskania są dwie oceny końcowe: pozytywna i negatywna. Osoby, które zaliczyły CEFP1 mogą ubiegać się o świadectwo.

CEFP2
Certyfikat praktycznej znajomości francuskiego (Certificat d'Etudes de Français Pratique 2) potwierdza opanowanie języka na poziomie samodzielności, choć z pewnymi ograniczeniami. Wskazane jest, aby kandydat potrafił: porozumieć się z francuskojęzycznym rozmówcą, napisać prosty list, opowiedzieć o swoich doświadczeniach i wrażeniach itd.

Egzamin składa się z pięciu części:
1. Rozumienie tekstu pisanego - 20 min. Za tę część można maksymalnie uzyskać 15 punktów.
2.Wypowiedź pisemna, list lub wypracowanie na 150 do 200 słów - 40 min. Można uzyskać maksymalnie 15 punktów.
3.Gramatyka i słownictwo, ćwiczenie polegające na uzupełnieniu tekstu - 20 min. Za tę część można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
4.Rozumienie ze słuchu - 15 min. Można uzyskać 20 punktów.
5.Wypowiedź ustna - indywidualna rozmowa z komisją egzaminacyjną - 20 min (w tym 10 minut na przygotowanie). Maksymalna ocena - 20 punktów.

Końcowa ocena może być pozytywna lub negatywna. Tą pierwszą można uzyskać otrzymując co najmniej 40 punktów na 80 możliwych do uzyskania łącznie ze wszystkich części egzaminu.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)