|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The man who does not believe in anything, afraid of everything.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzamin certyfikowany DALF C2

Przystępujący do tego egzaminu powinni mieć doskonale opanowany francuski. Nie powinno sprawiać im trudności zrozumienie audycji radiowych czy telewizyjnych, przeczytanie ze zrozumieniem nawet skomplikowanych czy abstrakcyjnych tekstów - podręczników czy dzieł literackich, tak aby w razie potrzeby móc je streścić czy ocenić. W mowie powinni sprawnie używać kolokwializmów i wyrażeń idiomatycznych, przedstawiać w sposób jasny i spójny swój punkt widzenia w odpowiednim do okoliczności stylu.

Egzamin składa trwa łącznie 3,5 godziny i składa się z dwóch części.

Pierwsza to rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna (compréhension et production orales). Kandydat dwa razy wysłuchuje nagrania o długości od 4 do 10 minut. Podczas odsłuchiwania może robić notatki. Następnie ma godzinę na przygotowanie się do przedstawienia streszczenia (compte rendu) nagrania. Później przedstawia je komisji wraz z własną wypowiedzią dotycząca problematyki zawartej w wysłuchanym nagraniu. Po tej części następuje rozmowa z komisją. Maksymalnie można tu uzyskać 50 punktów.

Druga część to rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (compréhension et production écrites). Zdający otrzymuje kilka tekstów, na podstawie których ma zredagować własną wypowiedź np. artykuł prasowy lub list do redakcji. Za tę część egzaminu można otrzymać 50 punktów.

W obu częściach egzaminu zdający może wybierać tematykę z dwóch dziedzin: nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines) i nauki ścisłe (sciences).

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)