|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The man who makes no mistakes does not usually does not do anything.
- Edward John Phelps

 
 
 
 


Egzamin certyfikowany DALF C1

Osoby przystępujące do egzaminu powinny biegle władać językiem. Wymagane jest, aby rozumiały długie i złożone wypowiedzi nawet jeśli rozmówca nie artykułuje wyraźnie. Bez większego trudu powinny rozumieć filmy i programy telewizyjne, spontanicznie wypowiadać się na różnorodne tematy zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Egzamin DALF C1 trwa cztery godziny i składa się z czterech części.

Pierwsza to rozumienie ze słuchu (compréhension de l'oral). Zdający dwukrotnie wysłuchuje kilku dłuższych nagrań (wywiad, konferencja, debata) oraz jednokrotnie kilku krótszych (informacja, spot reklamowy). Następnie odpowiada na pytania związane z wysłuchanymi wypowiedziami. Ta część egzaminu trwa około 40 minut. Można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Druga część to rozumienie tekstu czytanego (compréhension des écrits). Zdający otrzymuje do przeczytania tekst literacki lub dziennikarski (artykuł) o długości od 1500 do 2 000 słów. Następnie odpowiada na związane z nim pytania. Ta część egzaminu trwa około 50 minut, maksymalnie można uzyskać 25 punktów.

Trzecia część to wypowiedź pisemna (production écrite). Można tu wybrać dziedzinę: nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines) lub nauki ścisłe (sciences). Zdający ma do napisania dwa teksty: syntezę i tekst argumentacyjny. Syntezę wykonuje na podstawie kilku dokumentów pisemnych np. artykułów prasowych o łącznej wartości do tysiąca słów. Następnie pisze rozprawkę argumentacyjną na temat treści przeczytanych artykułów. Ta część egzaminu trwa 2,5 godziny, można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Czwarta część to wypowiedź ustna (production orale) na podstawie kilku tekstów. Tu także można wybrać jedną z dwóch dziedzin: nauki ścisłe lub humanistyczne. Po wypowiedzi (expose) zdającego następuje rozmowa z komisją. Ta część egzaminu trwa 30 minut, na przygotowanie się zdający ma godzinę. Można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Łącznie z egzaminu można uzyskać 100 punktów, do zaliczenia wystarczy 50 (nie mniej niż 5 z każdej części).

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)