|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Literature is not from solving problems - it puts them.
- Witold Gombrowicz

 
 
 
 


Egzamin certyfikowany DELF B2

Mogą do niego przystępować osoby znające język stopniu ogólnym, które potrafią zrozumieć nawet złożony tekst (literacki czy z dziedziny zawodowej), programy telewizyjne czy radiowe. Nie mają problemu ze swobodnymi konwersacjami z francuskojęzycznymi rozmówcami, potrafią wypowiadać się pisemnie, formułując argumenty oraz przedstawiając swoje podejście do danego problemu czy wydarzenia.

Egzamin trwa łącznie 2 godziny i 30 minut. Składa się z czterech części.

Pierwsza część to rozumienie ze słuchu. Polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z dwoma nagraniami. Pierwsze (wywiad, biuletyn informacyjny) odtwarzane jest tylko raz. Drugiego (program radiowy lub telewizyjny, konferencja, przemówienie, referat) zdający może wysłuchać dwa razy. Maksymalny czas nagrań to osiem minut. Ta część egzaminu trwa 30 minut, można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Druga część to rozumienie tekstu pisanego. Zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące dwóch tekstów: informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych oraz argumentacyjnego. Ta część egzaminu trwa 60 minut, można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Trzecia część to wypowiedź pisemna. Polega na zredagowaniu tekstu ( list oficjalny, krytyka filmu lub książki), przedstawiającego argumentację, zawierającego osobiste komentarze, emocje doświadczenia zdającego. Ta część egzaminu trwa 60 minut, maksymalnie można uzyskać 25 punktów.

Czwarta część to wypowiedź ustna. Zdający czyta krótki dokument pisany, a następnie prezentuje swój punkt widzenia i przedstawia argumenty na jego obronę. Ta część egzaminu trwa 20 minut, natomiast na przygotowanie się zdający ma 30 minut. Maksymalnie można uzyskać 25 punktów.

Łącznie z egzaminu DELF B2 można uzyskać 100 punktów. Do zaliczenia wymagane jest minimum 50 punktów (nie mniej niż po 5 z każdej części).

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)