|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Live imperfection is better than dead masterpiece...
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzamin certyfikowany DELF B1

Przystępujący do tego egzaminu powinni mieć język opanowany już na pewnym poziomie samodzielności, choć, oczywiście, z ograniczeniami. Wskazane jest, aby rozumieli potoczną mowę czy główne zagadnienia programów radiowych i telewizyjnych, jeśli lektor nie mówi zbyt szybko. Powinni poradzić sobie w podróży do Francji lub krajów frankońskich. Wymagane jest, aby potrafili napisać prosty tekst w formie listu, opowiadający o doświadczeniach i wrażeniach osobistych.

Egzamin trwa 1 godzinę i 45 minut. Składa się z czterech części.

Pierwsza to rozumienie tekstu mówionego. Polega na dwukrotnym odsłuchaniu trzech nagrań. Są to np. dialogi lub monologi, audycje radiowe, wywiady dotyczące życia codziennego. Ich łączny czas nie przekracza sześciu minut. Następnie zdający odpowiada na pytania związane z wysłuchanymi wypowiedziami. Ta część egzaminu trwa 25 minut, zdający może maksymalnie uzyskać 25 punktów.

Druga część to rozumienia tekstu pisanego. Zdający powinien udzielić odpowiedzi na temat przeczytanych dwóch tekstów ( listy, prospekty, krótkie dokumenty), wyszukać informacje zgodnie z poleceniem oraz dokonać analizy tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych. Ta część egzaminu trwa 35 minut, maksymalnie można uzyskać 25 punktów.

Trzecia część to egzamin pisemny. Zdający ma przedstawić swoją opinię na temat danej sytuacji. Może to być list, wypowiedź na forum internetowym, esej itp. Ta część egzaminu trwa 45, maksymalna liczba punktów do uzyskania - 25.

Czwarta część to egzamin ustny. Składają się na niego: rozmowa prowadzona przez egzaminatora, wypowiedź na jeden z dwóch wylosowanych tematów oraz wyrażenie własnego poglądu w oparciu o przeczytany krótki tekst (zdający ma 10 minut na przygotowanie się do wypowiedzi). Ta część egzaminu trwa 15 minut, maksymalnie można uzyskać 25 punktów.

Łącznie z całego egzaminu można uzyskać 100 punktów. Minimalna liczba potrzebna do zaliczenia to 50, przy czym wymagane jest nie mniej niż 5 z każdej części.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)