|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

This teaches us that someone does not mean that we learn.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzamin certyfikowany DELF A2

Do egzaminu mogą przystąpić osoby posługujące się językiem francuskim w stopniu elementarnym. Potrafią przekazywać informacje dotyczące własnej osoby, pracy czy rodziny, opowiadać o prostych sytuacjach i zdarzeniach, a także zrozumieć nieskomplikowane treści o podobnej tematyce przekazywane przez rozmówcę. Są w stanie napisać krótkie notatki oraz listy z danej okazji np. podziękowania czy gratulacje.

Egzamin DELF A2 trwa 1 godzinę i 40 minut. Składa się z czterech części.

Pierwsza to rozumienie ze słuchu. Polega na dwukrotnym odsłuchaniu trzech lub czterech nagrań dotyczących życia codziennego. Maksymalny czas nagrań to około pięć minut. Zdający ma odpowiedzieć na pytanie związane z wysłuchanymi wypowiedziami. Ta część egzaminu trwa około 25 minut, zdający może uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Druga część to rozumienie tekstu czytanego. Polega na zredagowaniu odpowiedzi pisemnej na trzy lub cztery teksty dotyczące sytuacji życia codziennego. Trwa 30 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania - 25.

Trzecia część to egzamin pisemny. Zdający ma za zadanie napisać dwa teksty. Pierwszy z nich to list do znajomego, w którym opisuje własne doświadczenia lub opowiada zdarzenia. Drugim zadaniem jest zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin itp. Ta część egzaminu trwa 45 minut, maksymalnie można uzyskać 25 punktów.

Czwarta część to wypowiedź ustna. Polega na: rozmowie prowadzonej przez egzaminatora, samodzielnej wypowiedzi na określony temat oraz dialogu. Trwa 25 minut, maksymalnie można zdobyć 25 punktów.

Łącznie, z całego egzaminu można uzyskać 100 punktów. Minimalna liczba wymagana do zaliczenia to 50, przy czym z każdej części nie można uzyskać mniej niż pięć.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)