|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

This teaches us that someone does not mean that we learn.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzamin certyfikowany DELF A1

Do egzaminu mogą przystępować osoby posługujące się językiem w stopniu podstawowym. Są w stanie zrozumieć powoli i wyraźnie mówiącego rozmówcę, używającego prostego języka. Potrafią przeczytać i zrozumieć ogłoszenia czy plakaty, rozmawiać na tematy dnia codziennego, opowiedzieć o sobie i swoim miejscu zamieszkania, napisać kartkę pocztową, wypełnić kwestionariusz osobowy.

Egzamin DELF A1 trwa 1 godzinę i 20 minut. Składa się z czterech części.

Pierwsza to rozumienie tekstu mówionego. Polega na dwukrotnym odsłuchaniu trzech lub czterech nagrań dotyczących życia codziennego. Zdający odpowiada na pytanie związane z odsłuchanymi wypowiedziami. Ta część egzaminu trwa 20 minut, maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów - 25.

Druga część to rozumienie tekstu pisanego. Zadanie zdającego to zapoznanie się z czterema do pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym oraz odpowiedzi na dotyczące ich pytania. Czas trwania to 30 minut, maksymalna liczba punktów - 25.

Trzecia część to wypowiedź pisemna. Polega na wypełnieniu prostego dokumentu - formularza, karty osobowej itp. Drugim zadaniem zdającego jest ułożenie kilku prostych zdań na kartce pocztowej, zredagowania podpisu pod zdjęciem itp. Czas trwania - 30 minut, maksymalna liczba punktów - 25.

Czwarta część to wypowiedź ustna - rozmowa o zdającym. Najpierw należy opowiedzieć o sobie, następna jest wymiana informacji, ostatnia część to dialog symulowany (scenka na zadany temat). Czas trwania to 30 minut, maksymalna liczba punktów - 25.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Do uzyskania dyplomu upoważnia 50 punktów. Należy jednak pamiętać, że z każdej części wymagane jest uzyskanie nie mniej niż 5 punktów.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)