|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The man who does not believe in anything, afraid of everything.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzaminy DELF i DALF

Warto się uczyć
Znawcy tematu nie mają wątpliwości, że warto uczyć się francuskiego - to język dyplomacji, elegancji, kultury i ... miłości. Posługuje się nim 200 milionów osób mieszkających na pięciu kontynentach.
Francuski należy do trzech oficjalnych języków Unii Europejskiej i zajmuje drugie miejsce (po angielskim) pod względem częstości używania. Wiele francuskich zwrotów weszło na stałe do naszego języka ojczystego. Wystarczy wspomnieć choćby "déjà vu" "faux pas", "rendez-vous" czy "tête à tête".
Francuski jest oficjalnym językiem w 32 krajach. W państwach należących do Unii Europejskiej można świetnie porozumieć się po angielsku, ale jak podkreśla Jerzy Gajzler, dyrektor Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française: W pewien wyższy poziom relacji wchodzimy przez francuski, czyli na przykład na obradach będziemy używali angielskiego, ale w kuluarach będziemy rozmawiać po francusku. Poza tym, jak wiadomo, w dzisiejszych czasach znajomość jednego języka obcego to zdecydowanie za mało. Dobrze jest znać angielski na poziomie B1 czy B2, a francuski na poziomie A2.

Poziomy egzaminów
Znajomość języka francuskiego (przydatną zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym) możemy sprawdzić przystępując do różnego rodzaju egzaminów. Najpopularniejsze są DELF i DALF organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji. Porównywalne są z egzaminami Cambridge z języka angielskiego czy Goethe-Insitut z niemieckiego.
DELF i DALF odpowiadają one sześciu poziomom biegłości językowej europejskiej skali międzynarodowej ustalonej przez Radę Europy. Można je zdawać na całym świecie, także w Polsce w wyznaczonych do tego placówkach. Dyplomy ważne są bezterminowo i uznawane na całym świecie. Każdy z nich określa inny stopień znajomości języka. Poszczególne egzaminy składają się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:
- rozumienie ze słuchu,
- rozumienie tekstów pisanych,
- wypowiedź pisemna,
- wypowiedź ustna.

Co dla kogo?
Dla użytkowników znających język w stopniu podstawowym przeznaczony jest DEFF (Diplôme d'études en langue française) A1 i A2, dla średnio zawansowanych - DELF B1 i B2. Egzaminy DELF można zdawać w wersji Junior (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia) oraz dla dorosłych. W wersji dla młodszych osób teksty źródłowe oraz poziom egzaminu przystosowane są do poziomu słuchaczy - gimnazjalistów i licealistów. W bieżącym roku po raz pierwszy w Polsce wprowadzony zostaje egzamin Prim (dla dzieci w wieku 8 - 12 lat).
Najwyższy stopień znajomości języka określają egzaminy DALF (Diplôme approfondi de langue française). Można je zdawać na poziomie C1 i C2. Przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych. To odpowiedniki dawnych egzaminów państwowych.
Od 2005 roku zmieniły się zasady zdawania egzaminów DELF i DALF. Każdy z poziomów może być zdawany niezależnie, bez konieczności uzyskania dyplomu z niższych stopni. Oznacza to, że jeśli ktoś czuje się na siłach może przystąpić od razu do najwyższego poziomu DALF C 2. Nauczyciele językowi doradzają tu jednak dużą ostrożność. Na egzaminach niejednokrotnie okazuje się, że zdający przeceniają swoje umiejętności.

Co dają?
Dyplomy DELF i DALF potwierdzają znajomość języka francuskiego i uznawane są na całym świecie. Posiadanie certyfikatu jest świadectwem dodatkowych kwalifikacji i korzystnie wygląda w CV podczas starania się o pracę.
Pozytywnie zdane egzaminy przynoszą wymierne korzyści uczniom i studentom zamierzającym kontynuować naukę we Francji. Posiadacze dyplomów na poziomie DALF zwolnieni są z egzaminów językowych na wszystkie francuskie uczelnie.
Certyfikat DELF na wyższych poziomach także gwarantuje przyjęcie na studia we Francji bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Niektóre uczelnie honorują już posiadanie dyplomu na poziomie DELF B1. Ci jednak, którzy pragną studiować na jednej z tak zwanych Grandes Ecoles muszą legitymować się dyplomem co najmniej DELF B2. Im wyżej ceniona szkoła, tym lepszej znajomości francuskiego wymaga. Paryski Institut des sciences politiques oraz École polytechnique wymagają nawet DALF C1.
Ponadto DELF B2 daje uprawnienia do nauczania przedmiotów niejęzykowych w klasach dwujęzycznych. Posiadacz dyplomu może uczyć na przykład po francusku na przykład biologii, matematyki, historii itd.

Na to zwróć uwagę!
Największe trudności zdającym poszczególne poziomy wyżej wymienionych egzaminów DELF sprawiają części wymagające tak zwanej czynnej znajomości języka, to znaczy rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna. Związane jest to zazwyczaj z samym procesem nauki - niektórzy nauczyciele wykładają raczej naukę o języku, a nie uczą posługiwania się francuskim. Dlatego też wśród absolwentów szkół przeważa bierna znajomość języka. Na egzaminach okazuje się, że te osoby mają problemy z konstruowaniem własnych wypowiedzi ustnych oraz z rozumieniem rozmówcy. Oczywiście, nie jest to regułą, ponieważ każdy uczy się języka inaczej i ma swoje indywidualne słabe i mocne strony.
Trudności sprawia także pisownia i wymowa. We francuskim zapisana jest duża ilość znaków, z których tak naprawdę niewiele słyszymy. Dodatkowo zestawienia tych znaków oznaczają zupełnie inne dźwięki niż w języku polskim. Francuski jest językiem wokalicznym, językiem samogłosek. Te różnice sprawiają naszym rodakom wiele trudności.
Na wyższych poziomach egzaminów zdający mają problemy z elementami, które nie są już związane z kompetencjami językowymi, a raczej z samą techniką zdawania. Na poziomie C1 i C2 zdający otrzymują teksty w języku francuskim, na przykład trzy artykuły prasowe na dany temat. Zadaniem egzaminowanego jest dokonanie syntezy zagadnienia.
Te ćwiczenia nastręczają wiele trudności polskim zdającym. W naszych szkołach uczy się głównie analizy. Nasi rodacy mają problemy z przeczytaniem ze zrozumieniem i zestawieniem informacji, które otrzymali.
Najważniejsze jest, aby przed egzaminem właściwie ocenić swój poziom zarówno znajomości języka jak i (przy wyższych poziomach) logicznego myślenia. Jeśli tego nie uczynimy - stoimy na straconej pozycji - musimy się liczyć zarówno ze stratą czasu jak i pieniędzy.

Warunki przystąpienia
Egzaminy DELF i DALF przeznaczone są dla osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Przystępujący powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty za egzamin.
Ceny egzaminów są zazwyczaj stałe w całej Polsce. Zależne są od poziomu egzaminu (im wyższy - tym płacimy drożej) oraz od wersji (dla dorosłych i młodszych zdających).
W ubiegłym roku ceny kształtowały się na poziomie:
DELF Junior             DELF dla dorosłych
A1       200                         240
A2       230                         270
B1       300                         340
B2       360                         400

Egzamin DALF na poziomie C1 kosztował 470 zł, C2 - 540.
Egzaminy DELF i DALF są w całości tworzone we Francji, a więc spora część kwoty stanowiącej opłatę za egzamin trafia do Centre international d'études pédagogiques (Ciep) we Francji.
Listę Ośrodków egzaminacyjnych DELF/DALF znaleźć można na stronie internetowej Ciep - www.ciep.fr w rubryce DELF/DALF.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)