|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The tongue is mightier than the sword.
- Euripides

 
 
 
 


Egzamin DELE C2

Egzamin DELE C2 składa się z następujących części:

  • Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (uso de la lengua, comprensión de lectura y comprensión auditiva) (90 minut) - po przeczytaniu tekstu należy uzupełnić wolne miejsca (test wyboru). Do kolejnego tekstu należy dopasować podane fragmenty, by stanowił logiczną całość. Następny etap to połączenie fragmentów tekstu z odpowiadającymi im kolejnymi fragmentami. Potem po wysłuchaniu nagrania należy wybrać 5 z 12 odpowiedzi, które opisują wysłuchany tekst. Po wysłuchaniu nagrania należy dopasować wypowiedzi osób uczestniczących w usłyszanym dialogu. Następnym zadaniem jest test, w którym należy wybrać poprawne odpowiedzi dotyczące kolejnego wysłuchanego tekstu. Nagrania zawierają rozmowy między 2 lub więcej osobami lub też wiadomości czy komentarze wyemitowane przez media.

  • Sprawności zintegrowane (destrezas integradas) słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (comprensión auditiva y de lectura z expresión e interacción escritas) (150 minut) - na podstawie dwóch źródeł: wysłuchanego nagrania i przeczytanego tekstu (2 lub 3) należy zredagować list, tekst dydaktyczny lub artykuł (400-450 słów), opierając się na wiadomościach zarówno przeczytanych, jak i usłyszanych. Następny etap to przeredagowanie podanego tekstu (korekta interpunkcji, akcentów, poprawienie błędów i zmiana struktury, by tekst miał wymaganą formę np. artykułu lub sprawozdania). Kolejna część to zredagowanie tekstu (200-250 słów) na podany temat (np. sprawozdanie, list do dyrektora, artykuł).

  • Sprawności zintegrowane (destrezas integradas) czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (comprensión de lectura z expresión e interración orales) (20 minut + 30 minut na przygotowanie) - na podstawie kilku tekstów (materiały z prasy fachowej i mediów) i 1 lub 2 wykresów (schemat graficzny lub rysunek) należy przygotować wypowiedź (6-7 minut) przedstawiającą różne punkty widzenia zawarte w tekstach oraz przedstawić własne zdanie. Następnie należy przeprowadzić z egzaminatorem rozmowę (6 minut), rozwijając wybraną myśl, opinię lub pytanie.

Wymagana jest ocena "apto" (zdatny) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć minimum 70% w każdej grupie.

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych: Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

  • angielski: Certificate of Proficiency in English (CPE),
  • francuski: Diplôme supérieur d'études françaises modernes (DS),
  • niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Należy pamiętać, że do egzaminów mogą przystąpić jedynie osoby, które nie są obywatelami krajów, w których język hiszpański jest językiem oficjalnym, dla których język hiszpański nie jest językiem ojczystym któregoś z rodziców i nie jest językiem, którego nauczyły się w pierwszej kolejności, które nie używają języka hiszpańskiego na co dzień do komunikowania się, nie odbyły w języku hiszpańskim nauki w szkole podstawowej lub średniej, całkowicie lub częściowo.

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)