|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Words should not be larger than deeds.
- Henryk Sienkiewicz

 
 
 
 


Nauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych


Zacznijmy od terminologii:
Placówka oświatowa to przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.
Szkoła publiczna - szkoła założona i prowadzona przez podmiot publiczny: państwo lub samorząd terytorialny i utrzymywana ze środków publicznych (z budżetu państwa/gminy).
Nauczanie w szkołach publicznych jest bezpłatne.
Szkoła niepubliczna czyli:
a) społeczna - założona przez rodziców,
b) prywatna - własność jednej osoby lub grupy osób,
c) założona i prowadzona przez stowarzyszenie.

Nauka w szkołach niepublicznych jest płatna. Wysokość czesnego (opłaty miesięcznej) jest bardzo zróżnicowana, najczęściej waha się w granicach 400 zł. Przeważająca większość niepublicznych placówek ma uprawnienia szkół publicznych. Oznacza to, że ich świadectwa są honorowane na równi ze świadectwami szkół publicznych. Zatrudniają nauczycieli z odpowiednimi uprawnieniami i są kontrolowane przez kuratorium.
Jaka jest oferta szkół publicznych w zakresie nauki języka angielskiego - wszyscy wiemy. Są to (począwszy od klasy czwartej) dwie godziny języka angielskiego w tygodniu. Podobnie jest w gimnazjum i w liceum, z tym, że od pierwszej klasy gimnazjum dochodzi drugi język nowożytny. Poziom nauczania języków obcych w szkołach publicznych zależy najczęściej od motywacji, pomysłowości i chęci nauczyciela. Osiąganie spektakularnych wyników jest trudne, ale możliwe: uczniowie ze szkół publicznych wygrywają konkursy i olimpiady języka angielskiego.

Od przyszłego roku szkolnego (2011 / 2012) zmieni się ogólna formuła egzaminu gimnazjalnego, ale największe zmiany zajdą w egzaminie z języka obcego, który przeprowadzany będzie na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów, na poziomie rozszerzonym - dla uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym będą mogli też przystąpić pozostali uczniowie, jeśli wyrażą taką chęć.
Jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne, tam sytuacja wygląda nieco inaczej. Nauka jest płatna, ale dzięki temu szkoły niepubliczne mogą sobie pozwolić na zwiększenie ilości godzin języka angielskiego w tygodniu, czy na zatrudnienie native speakera. Funkcjonują też szkoły i przedszkola dwujęzyczne, w których język angielski jest używany na równi z językiem polskim.
Przedszkola oferują osiem godzin języka angielskiego tygodniowo w formie gier i zabaw, często prowadzonych przez native spikerów, a i polscy wychowawcy biegle władają językiem angielskim, tak że maluch słyszy angielski codziennie. Nauka języka w grupie (liczącej do ośmiu osób), wśród innych dzieci, polegająca na zapamiętywaniu prostych wierszyków, wyliczanek i piosenek, jest w tym wieku najbardziej wskazana i najbardziej skuteczna. Umysł przedszkolaka jest niezwykle chłonny, a nawyki artykulacyjne jeszcze nie "skostniały", więc małe dziecko łatwiej przyswaja sobie język obcy w warstwie brzmieniowej (mówionej) niż jego starszy (kilkunastoletni) kolega. Na tym etapie nauki konieczna jest współpraca rodziców, dlatego dobrze jest, jeżeli rodzic zna angielski i potrafi np. nauczyć się od dziecka piosenki, by ją wspólnie śpiewać. Również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu (choroba, ferie, wakacje) należy zapewnić mu kontakt z angielskim, np. w formie gier komputerowych, nagrań czy choćby wspólnego śpiewania piosenek, bo dziecko w wieku przedszkolnym nie ma jeszcze wyćwiczonej pamięci długotrwałej i zapomni, czego się nauczyło.

W niektórych miastach działają też szkoły podstawowe, gimnazja i licea dwujęzyczne, z reguły połączone w zespoły szkół. Zapisując dziecko do takiej szkoły podstawowej mamy pewność, że będzie kontynuowało w niej naukę aż do matury, bo ma pierwszeństwo w przyjęciu do gimnazjum i do liceum, nawet jeżeli wynik egzaminu końcowego, zamykającego poszczególne etapy edukacji, nie będzie zachwycający. Nawiasem mówiąc, nie należy przejmować się zbytnio ilością punktów uzyskanych na egzaminie, bo zdarza się, że słabo wypadają na nim uczniowie inteligentni i kreatywni, wychodzący poza utarte schematy myślenia.
Szkoły podstawowe z reguły oferują osiem godzin języka angielskiego tygodniowo; w klasach młodszych (I - III) np. dwa razy dziennie po 35 min. Metody, techniki, jak i program nauczania dostosowane są do wieku dzieci, zgodne z ich możliwościami i zainteresowaniami.
W gimnazjum dwujęzycznym uczeń nie tylko doskonali znajomość ogólnego języka angielskiego, ale poznaje terminologię anglojęzyczną z następujących przedmiotów nauczania: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia. Gimnazja przygotowują do egzaminu FCE, zdanie którego umożliwia kontynuowanie nauki w liceum przygotowującym do matury międzynarodowej (IB).
Liceów przygotowujących do matury międzynarodowej działa w Polsce trzydzieści i zlokalizowane są w dużych miastach. Matura międzynarodowa (International Baccalaureate) jest uznawana przez 1000 wyższych uczelni w 47 krajach świata. W szkole przygotowującej do IB nauka odbywa się w innym systemie niż znany ze szkół publicznych (i niepublicznych). Uczeń sam wybiera po jednym przedmiocie z sześciu grup przedmiotowych:
Grupa 1: język A - język polski,
Grupa 2: język B - język angielski,
Grupa 3: nauki społeczne - geografia, historia, ekonomia,
Grupa 4: nauki eksperymentalne - chemia, fizyka, biologia,
Grupa 5: nauki matematyczne - matematyka,
Grupa 6: przedmiot do wyboru - trzeci nowożytny język obcy lub drugi przedmiot wybrany z grup trzeciej lub czwartej, lub wiedza o filmie, wiedza o teatrze, historia sztuki...

Uczeń wybiera trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level) i trzy na niższym poziomie wymagań (Subsidary Level) i zdaje je na maturze. Pisze też esej w języku angielskim oraz zdaje egzamin z teorii wiedzy. Dodatkowo maturzysta musi przez 2 lata nauki wykazywać się aktywnością pozaszkolną przez 6 godzin w tygodniu. Aktywność pozaszkolna obejmuje: działalność społeczną, artystyczną, sportową, organizacyjną.

Podsumowując: jeżeli mieszkamy w wielkim mieście (Warszawa, Poznań, Łódź) mamy szansę zapisać dziecko do niepublicznej szkoły anglojęzycznej i zapewnić mu zdawanie matury międzynarodowej. Jeżeli mieszkamy w małym mieście lub na wsi, nasze dziecko będzie zdawało polską maturę, która umożliwi mu podjęcie studiów, a tam już dopadną go angliści...

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)