|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

Own stupidity, people used to call experience.
- Oscar Wilde

 
 
 
 


Egzaminy językowe

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych można zdawać nie tylko w szkołach prywatnych, ale również w działających przy uniwersytetach Centrach Egzaminacyjnych. Większość szkół wyższych w kraju posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych, ale z reguły są one przeznaczone dla studentów i pracowników danej uczelni. Jedynie Uniwersytet Warszawski i Goethe-Institut w Krakowie otwierają swe podwoje osobom z zewnątrz.

Od stycznia 2010 roku egzaminy organizowane przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na UW znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników Służby Cywilnej. Są też honorowane przy staraniach o pracę przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz przy ubieganiu się o staż za granicą. Egzaminy można zdawać aż z trzydziestu ośmiu języków, między innymi z chińskiego, albańskiego, perskiego oraz z języka polskiego jako obcego i z polskiego języka migowego.

Egzaminy odbywają się trzy razy w roku: w styczniu, w czerwcu i we wrześniu w terminach sesji egzaminacyjnych na UW. Osoby z zewnątrz ponoszą opłatę w wysokości trzystu złotych. Na egzamin należy zarejestrować się drogą elektroniczną (przez Internet).

Egzaminy certyfikacyjne z języka niemieckiego organizowane są przez Goethe-Institut w Krakowie. Przeznaczone są dla wszystkich kandydatów, również zewnętrznych, jeśli osiągnęli wymagany poziom biegłości. Niemniej jednak pracownicy Goethe-Institut zachęcają do udziału w kursach regularnych lub w systemie nauczania zdalnego.

CAE (Certificate in Advanced English ) to egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym; ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) - egzamin certyfikacyjny z języka niemieckiego, również na poziomie zaawansowanym.

Mimo różnych nazw, umiejętności językowe, które trzeba opanować, aby zdać egzamin na określonym poziomie zaawansowania, są takie same. Zostały skodyfikowane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Poszczególne stopnie zaawansowania mają oznaczenia literowe i cyfrowe: od A1 (tzw. poziom zerowy) do C2 (poziom native speakera).

Od 2003 roku przy Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie działa Autoryzowane Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, uprawnione do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów językowych Rady Europy: TELC (The European Language Certificates), City&Guilds, TOLES (Test of Legal English Skills), LCCI (London Chamber of Commerce and Industry), BEC (Business English Certificate) oraz PLT (Pearson Language Tests). Egzaminy te są respektowane na arenie międzynarodowej. Niestety, nie udało mi się znaleźć informacji, czy egzaminy te są dostępne dla osób spoza Uniwersytetu, stąd wniosek, że mogą je zdawać wyłącznie studenci i pracownicy UMCS.

Oferta nauki języków obcych i potwierdzania ich znajomości przez egzaminy certyfikacyjne wciąż się rozszerza. Może przyjdzie kiedyś taki czas, że Polacy również z języka polskiego będą musieli zdać egzamin certyfikacyjny? I dopiero wtedy zostaną dopuszczeni do pracy w mediach, usługach, administracji i sądownictwie.
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)