|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

When a thing is funny, search it carefully for a hidden truth.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 

 
SŁOWNIK ANGIELSKO-ANGIELSKI   
REKLAMA NA STRONACH ENGLISHSTORY.PL

Skróty użyte w słowniku:

(abbreviation)
a short form of a word or phrase: (adj) is an abbreviation of adjective

skrót

(adj)
adjective

przymiotnik

(adv)
adverb

przysłówek

(French)
a word or phrase that is originally French, but is also used in English

słowo/wyrażenie zapożyczone z francuskiego

(idiom)
a phrase where the words together have a meaning that is different from the dictionary definitions of the individual words

wyrażenie idiomatyczne, np. keep an eye out for sth - wypatrywać czegoś

(informal)
slang or informal word

słowo/wyrażenie potoczne

(n)
noun

rzeczownik

(n, pl)
noun in plural

rzeczownik w l. mnogiej

(ph.v.)
phrasal verb, a verb that is combined with an adverb or a preposition to give a new meaning, such as 'look after' or 'put somebody off'

czasownik frazowy: czasownik, złożony z czasownika oraz dodatkowej części mowy. Połączenie to nadaje tak utworzonemu związkowi odrębne znaczenie.

(phrase)
an expression

wyrażenie

(prep)
a word or phrase that is used to show place, time, direction, etc. (to, from, out)

przyimek

(Scots)
a Scottish word

słowo pochodzenia szkockiego

(slang)
used in slang language

slangowy, potoczny

(ungrammatical)
not correct grammatically but used in spoken language

niepoprawne, ale używane wyrażenie/słowo

(v)
verb

czasownik

 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)