|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

That which does not destroy us makes us stronger.
- Friedrich Nietzsche

 

 
 
 
 
 

Polityka prywatności serwisu EnglishStory.pl

1. Wprowadzenie
Wszelkie informacje zawarte poniżej stanowią integralną część Regulaminu korzystania z serwisu EngliShstory.pl i zawierają zasady ochrony informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez New Brains s.c. z siedzibą w Katowicach w związku z funkcjonowaniem serwisu EnglishStory.pl

2. Administrator danych osobowych
Administratorem bazy danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem serwisu EnglishStory.pl jest New Brains s.c. z siedzibą w Katowicach.

3. Prawa i obowiązki Administratora
3.1. Wszystkie dane osobowe, podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w serwisie EnglishStory.pl przechowywane są zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium RP. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ochrony w systemach informatycznych oraz środków organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych.
3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu EnglishStory.pl jest wyrażenie zgody przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie EnglishStory.pl
3.3. Administrator zobowiązuje się do nie udostępniania nikomu przetwarzanych danych osobowych pod jakimkolwiek tytułem, z zastrzeżeniem pkt. 3.5.
3.4. Administrator umożliwia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), w szczególności ich aktualizacji i informacji o zakresie przetwarzanych danych.
3.5. Administrator oświadcza, iż dane Użytkowników będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i tylko w niezbędnym zakresie.
3.6. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkownika w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podał podczas procesu rejestracyjnego.
3.7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
3.8. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników EnglishStory.pl

4. Prawa i obowiązki Użytkownika
4.1. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług serwisu EnglishStory.pl. Serwis poświęcony jest w szczególności promowaniu umiejętności literackiego przekazu oraz zwiększaniu własnych umiejętności lingwistycznych.
4.2. W czasie korzystania z serwisu EnglishStory.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię (login) i adres e-mail. Wymagane dane są konieczne do korzystania z prezentowanych produktów i usług oraz do zrealizowania i opłacenia zamówienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność której te dane dotyczą. Użytkownika uważa się za zarejestrowanego z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i założenia Konta Użytkownika w serwisie EnglishStory.pl
4.3. Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy. Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką prywatności, proszę, nie odwiedzaj serwisu EnglishStory.pl, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

5. Wiadomości do Użytkowników
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem EnglishStory.pl.
Pod tym określeniem rozumiemy np. życzenia, informacje o działaniu serwisu, komentarze osobiste itp. oraz informacje od administratorów serwisu bądź poszczególnych użytkowników. Informacje komercyjne filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca, ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie.

6. Jawne dane osobowe
Dane osobowe podawane przy okazji wysyłania opinii na temat serwisu EnglishStory.pl, a także dostępne na forum dyskusyjnym EnglishStory.pl dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy praktycznej możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Ci nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.

7. Cookies (ciasteczka)
Serwis EnglishStory.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Dzięki cookies będziemy mogli zapamiętać obecność danej osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

8. Partnerzy
Polityka prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu EnglishStory.pl

9. Wyłączenie odpowiedzialności
Wszelkie zamieszczane w serwisie EnglishStory.pl teksty i opinie Internautów oraz reklamy nie są zawsze zgodne z opiniami i poglądami serwisu EnglishStory.pl, a każdy Autor ma suwerenne prawo do wyrażania własnych opinii w swoich publikacjach.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w serwisie EnglishStory.pl
Wszelkie stosunki między Użytkownikami, a serwisem EnglishStory.pl zostały zawarte w regulaminie  serwisu internetowego EnglishStory.pl.

Pamiętaj, że korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.englishstory.pl, akceptujesz zasady zawarte w polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)